Smerfy

Nasza grupa liczy 24 smerfnych dzieci w wieku 5 lat:

19 smerfetkowych dziewczynek i 5 smerfnych chłopców.

Naszą smerfną Panią jest Malwina Pabjańczyk, która smerfowo się 

z Nami bawi, uczy Nas i dba o Nasze bezpieczeństwo.

Wspiera ją smrefna asytentka Pani Dominka Chojnacka.Zasady Smerfów:

Mówię Pani, gdy jestem zły lub smutny,

Odkładam na miejsce przybory,

Jestem cicho, gdy Pani coś mówi,

Myję ręce przed posiłkiem,

Uśmiecham się do innych,

Wyrzucam śmieci do kosza,

Mówię do innych po imieniu,

Używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

Czekam na swoją kolej podczas rozmowy lub zabawy,

Dzielę się materiałami i zabawkami,

Sprzątam rozrzucone przeze mnie przedmioty,

Sprzątam zabawki.

 

Ramowy rozkład dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

13.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe.
Uczymy się z pakietu MAC

NAUKA W FORMIE ZDALNEJ 2020/21:

TYDZIEŃ: 12-16 KWIETNIA 2021

LINKI DO POMOCY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH:

Dzień 1 – „Rytmiczna rozgrzewka”

Dzień 1 – Bajka „Drzewo, które umiało dawać”

Dzień 1- Gdzie kto mieszka (tablica demonstracyjna)

Dzień 2 – piosenka ekologiczna „Świat w naszych rękach”

Dzień 3 – Zagadki ekologiczne

Dzień 3 – Filmik „Co to jest ekologia”

Dzień 3 – Bajka edukacyjna „Pan Sprzątalski – Porządkowo”

Dzień 4 – Teledysk „Mam zasady na odpady”

Dzień 4- zabawy ruchowe

Dzień 4 – tablica demonstracyjna

tablica nr 62

tablica nr 63

Dzień 5 – Piosenka

Dzień 5 – Wiersz „Przyjaciele przyrody”

Dzień 5- Zabawa ruchowa „Wycieczka do lasu”

TYDZIEŃ: 29 MARCA – 9 KWIETNIA 2021

Dzieci 3-letni:
Karty pracy: od strony 12 do 16

Dzieci 4-letnie:
Karty pracy: od strony 20 do 27

LINKI DO POMOCY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH:

DODATKOWA PRACA DLA ZAINTERESOWANYCH: