Motylki

Nasza grupa liczy 22 dzieci w wieku 5 lat:

9 radosnych dziewczynek
13 bohaterskich chłopców.

Naszą wychowawczynią jest pani Milena Ciszek, a pomaga jej pani Dorota Chojnacka.

 

Zajęcia przygotowywane są w oparciu o program – wyd. MAC.

 

Zasady Motylków:

 

Mówię Pani, gdy jestem zły lub smutny,

Odkładam na miejsce przybory,

Jestem cicho, gdy Pani coś mówi,

Myję ręce przed posiłkiem,

Uśmiecham się do innych,

Wyrzucam śmieci do kosza,

Mówię do innych po imieniu,

Używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

Czekam na swoją kolej podczas rozmowy lub zabawy,

Dzielę się materiałami i zabawkami,

Sprzątam rozrzucone przeze mnie przedmioty,

Sprzątam zabawki.

 

Ramowy rozkład dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

13.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe.