Promyczki

Nasza grupa liczy 11 promyczków, 5 dziewczynek i 6 chłopców. Nasza wychowawczyni to pani Ewa Hołownia,
a pomaga jej pani Marta Krawczyk.

Jesteśmy najmłodszymi przedszkolakami, które uczą się zasad panujących w przedszkolu.

Nasze zasady:

  • chętnie i grzecznie bawimy się z innymi dziećmi;
  • cierpliwie czekamy na swoją kolej;
  • cieszymy się pomagając innym;
  • dbamy o porządek naszej sali;
  • z uwagą słuchamy się nawzajem;
  • z uprzejmością zwracamy się do siebie;
  • zwroty grzecznościowe – proszę, przepraszam, dziękuję – nie są nam obce;
  • dbamy o nasze zabawki i szanujemy pracę innych;
  • przed posiłkami pamiętamy o myciu rączek.

 

Ramowy rozkład dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

13.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe.