Żabki

W grupie Żabek jest 25 dzieci,- grupa mieszana 5 i 6-latków, 8 dziewczynek oraz 17 chłopców.

Grupą  opiekuje się Pani Małgorzata Kołodziejczyk, natomiast o czystość w naszej grupie dba Pani Jadwiga Fandrych.

W tym roku do pracy wykorzystujemy pakiet „Kolorowy Start ” opracowany przez wydawnictwo „MAC”. Głównymi celami naszej pracy jest rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie, mowy oraz myślenia.

Poznajemy pojęcia matematyczne, obszary artystyczno-plastyczne, muzyczne, taneczne oraz ćwiczymy sprawność fizyczną.
Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, sprawności.

Czeka nas pracowity, ale bardzo ciekawy rok.


Zasady Żabek:

 

nie kłócimy się,

sprzątamy po sobie zabawki,

nie niszczymy zabawek,

nie bijemy się,

nie niszczymy prac innych,

dzielimy się zabawkami,

jesteśmy dla siebie mili,

nie krzyczymy,

pomagamy sobie nawzajem,

nie używamy brzydkich słów,

zwracamy się do siebie uprzejmie,

używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  • 7.00 – 8.00 Schodzenie się do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
  • 8.00 – 8.15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
  • 8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
  • 8.30 – 9.00 Śniadanie.
  • 9.00 – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupa.
  • 11.00 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
  • 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
  • 12.00 – 12.30 Obiad.
  • 12.30 – 12.45 Leżakowanie.
  • 12.45 – 14.15 Zabawy dydaktyczne ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe