Kadra

Nasze przedszkole to przede wszystkim osoby które je tworzą…
Kadra pedagogiczna placówki składa się z wykształconych, ciepłych i kochających pracę z najmłodszymi. Osób, które każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby wszystkie dni spędzone w przedszkolu były dla dzieci wyjątkowe.

Motto które towarzyszy nam w codziennej pracy z dziećmi:

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko, to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.

Ronald Russell

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” –  mgr Sylwia Szymańska-Galon

Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” –  mgr Krzysztof Pyciarz

Kadrę pedagogiczną placówki tworzą:

mgr Małgorzata Kołodziejczyk– nauczyciel, terapeuta pedagogiczny.
Absolwentka studiów na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej. 

mgr Marta Małysa – nauczyciel, pedagog specjalny.
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek – Pedagogika Specjalna, specjalność Resocjalizacja z Wychowaniem Fizycznym, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Terapia Pedagogiczna, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek –
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

lic. Regina Sadowska nauczyciel, nauczyciel języka angielskiego.
Absolwentka Uniwersytety Łódzkiego na kierunku Pedagogika Społeczna w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku  Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z Językiem Angielskim.

mgr Agnieszka Ryk – nauczyciel, pedagog
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego, kierunek – Pedagogika Resocjalizacyjna i Wychowanie Fizyczne, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogiki o specjaloności Pedagogika Rewalidacyjna oraz Pedagogika Ogólna z Polityką Oświatową, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

mgr Malwina Pabjańczyk – nauczyciel.
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego, kierunek – Pedagogika Wieku Dziecięcego z Przyrodą, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność – Pedagogika Wieku Dziecięcego.

lic. Angelika Bełdowska – nauczyciel.
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego, kierunek – Pedagogika Wieku Dziecięcego z Przyrodą, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność – Pedagogika Wieku Dziecięcego.

mgr Elwira Lasak – nauczyciel, pedagog specjalny.
Absolwentka kierunek – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności – Pedagogika Resocjalizacyjna, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika.

mgr Ewa Hołownia – nauczyciel, pedagog specjalny.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na  kierunku  – Instrumentalistyka – Gra na Klawesynie,  absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Początkowa w Zakresie Przedszkola i Klas I – III Szkoły Podstawowej, posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Psychologii. 

mgr Kamila Chabros – Fornalczyk – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, logopeda.
Absolwentka Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z Audiologią , specjalność – Logopedia z Audiologią Kliniczną, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

lic. Dominka Chojnacka – asystent nauczyciela.
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku – Pedagogika w Zakresie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Terapii Pedagogicznej. 

Kadrę niepedagogiczną placówki tworzą:

Marta Krawczyk – pomoc nauczyciela

Dorota Chojnacka – pomoc nauczyciela

Marta Lenart  – pomoc nauczyciel

Anna Nowak– pomoc nauczyciela

Sylwia Palmowska – pomoc nauczyciela

Julia Pałac – pomoc nauczyciela

Paulina Szymańska – pomoc nauczyciela

Na co dzień współpracują z nami:

Izabella Kudelska – pedagog, psycholog

Anna Milczarek – pedagog

Paweł Soliński – nauczyciel języka angielskiego

Beata Sylwestrzak – katechetka, logopeda

Maciej Janecki – muzyk