Rada rodziców

Rady Rodziców w roku przedszkolnym 2021/2022:

Krasnale: 

Sowy:  

Jagódki:

Promyczki: 

Smerfy: 

Misie:  

Mróweczki: 

 

Na zebraniach rodziców w Punkcie Przedszkolnym „Plastuś” we wrześniu
ustalono składkę  na Radę Rodziców w wysokości … zł, płatną w II ratach po .. zł 
–      

do końca listopada i do 15 marca.

Składka jest dobrowolną wpłatą rodziców, którą Rada Rodziców przeznacza
na organizację imprez, poczęstunków, spotkań oraz prezenty i nagrody dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Plastuś”.