Statut Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”

Wiemy, że chcieliby Państwo dowiedzieć się o nas więcej. 
Zapraszamy więc do zapoznania się  ze statutem naszej placówki, która zawiera:

1. Postanowienia ogólne.

2. Cele i zadania przedszkola.

3. Opieka nad dziećmi.

4. Formy współdziałania z rodzicami .

5. Organy przedszkola.

6. Organizacja przedszkola.

7. Zasady przyjmowania i skreślania z listy uczniów.

8. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

9. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

10. Prawa i obowiązki dzieci.

11. Prawa i obowiązki rodziców.

12. Postanowienia końcowe.

Zapraszamy do zapoznania się:

Statut Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”