Zajęcia przyrodnicze

Serdecznie zapraszamy na zajęcia przyrodnicze. Omawiamy tutaj treści związane z przyrodą ożywioną, jak i nieożywioną, edukacją ekologiczną, zjawiskami pogody oraz naturą, która Nas otacza.

Wszelkie prace wykonane w ramach zajęć prosimy przesyłać na adres
e-mail: ppplastuś@gmail.com
zatytułowaną: Zajęcia przyrodnicze
W treści prosimy podać numer zajęć oraz imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Zajęcia nr 1:
Jak spalanie śmieci wpływa na Nasze powietrze  

Obejrzyj Historię o starym piecu:


Zagadnienia do zajęć:

  1. Zastanów się co należy palić w piecu, a czego spalanie jest zabronione.
  2. Czy w Twoim domu spala się tylko dozwolone rzeczy?
  3. Porozmawiaj z rodzicami jak oni zapobiegają powstawania smogu?
  4. Zachęć rodziców do kreatywnego spędzenia czasu oraz pogłębiania wiedzy o ekologii poprzez wykonanie pracy plastycznej pt. „Smog i dym są czymś złym”. Podczas tworzenia pracy należy zwrócić szczególną uwagę na kolor dymu szkodliwego dla środowiska a także jego skutki widoczne w przyrodzie.
    Technika wykonania pracy jest dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, z wykorzystaniem plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy.
  5. Poproś rodziców, aby skan lub zdjęcie Twojej pracy przesłali na adres e-mail Punktu Przedszkolnego „Plastuś” : ppplastus@gmail.com

Zapraszamy!