Karty pracy: 5 – 6 lat

Karty pracy zapisane są w formacie PDF, należy je wypełniać za pomocą programu Abode Acrobat Reader, program do pobrania na stronie:


https://get.adobe.com/pl/reader/

Można je również drukować i wypełniać ręcznie.

Wypełnioną kartę pracy należy przesłać na adres e-mail:

ppplastus@gmail.com

W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy:
(np.: Jan Kowalski – Promyczki).

Każda nadesłana praca zostanie sprawdzona i oceniona przez wychowawcę grupy.

Życzymy powodzenia!