Komunikat

Szanowni Rodzice,

w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 jednego z pracowników Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w Parzęczewie, dzieci i personej mający bezpośredni kontkat w dniu 23.04.2021 r. mają nakaz poddania się obowiązkowej kwarantannie od dnia 26.04.2021 r do dnia 03.05.2021 r.

W dniu jutrzejszym (27.04.2021) będziemy się kontaktować ze wszytkimi rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci objętych kwarantanną domową.

Wszystkie dzieci w okresie od 27 do 30 kwietnia 2021 r. zostają objęte nauką zdalną.

W dniu jutrzejszym tj. 27 kwietnia 2021 r. nauczyciele poszczególnych grup będą kontaktować się z Państwem w celu przekazania materiałów dydaktycznych.

Komunikat Państowego Powitowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu