Lista dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji w Punkcie Przedszkolnym „Plastuś” w Chociszewie i Parzęczewie na rok szkolny 2022/2023

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym dzieci biorących udziała w rekrutacji na rok 2022/2023
o pisemnym potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenie to jest niezbędne do dalszego udziału

dziecka – kandydata w rekrutacji.