Nasza oferta

Wykwalifikowana i doświadczona kadra

Z Twoim dzieckiem pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ponadto cechuje je empatia,
otwartość i komuniktywność zarówno w relacjach
z dziećmi, jak i rodzicami.

Pozostawiając dziecko w przedszkolu możesz być spokojny o jego bezpieczeństwo.

Innowacyjność i doposażenie


Proponujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz technik programowania.

Wszystkie sale wyposażone są w tablice lub monitory internaktywne.

Wprowadzamy nowatorskie metody przekazywania treści edykacyjnych, aby jak najlepiej trafiały do Naszych wychowanków.

Podstawa programowa


Podstawa programowa realizowana jest na podstawie podręczników dla danej grupy wiekowej.

Edukacja wzbogacona jest o dodatkowe elementy,
aby była ciekawsza dla Twojego dziecka.

Ruch, taniec, teatr, muzyka oraz spotkania i lekcje dykatyczne pozwalają mu na poszukiwanie własnych pasji i zainteresowań.Prowadząc zajęcia dydaktyczne staramy się o dostarczanie bodźcow do wszystkich zmysłów Naszych wychowanków.

Dzięki temu dzieci lepiej poznają i rozumieją otaczający Nas świat.

Bogata oferta edukacyjna

W ramach pobytu dziecka w przedszkolu proponujemy zajęcia:
– gimnastyczne prowadzone przez Przedszkoliada.pl,
– taneczne,
– językowe (język angielski),
– rytmikę,
– gimnstykę korekcyjną,
– zajęcia dbam o zdrowie,
– zajęcia savoir vivre,
– spotkanie z książką,
– zajęcia przyrodnicze,
– warsztaty kreatywne,
– zajęcia przyrodnicze,
– zajęcia kulinarne,
– zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki.

Dodatkowe atrakcje


Wszechstronny rozwój dziecka jest dla Nas najważniejszy, dlatego zapewniamy dzieciom możliwość skorzystania z :
– koncertów Filharmonii,
– wytępów teatralnych,
– pokazów magiczno-cyrkowych,
– lekcji dydkatycznych,
– warsztatów,
– spotkań i pogadanek edukacyjnych.

Wspópracujemy z Biblioteką Publiczną oraz Formu Inicjatyw Twórczych w celu zapewnienia dodatkowych form rozwoju dla przedszkolaków.

To wszytko sprawia, że wszytkie sfery u twojego dziecka są lepiej pobudzone do rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizujemy dla Naszych uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Realizujemy zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, terapię pedagogiczną oraz zajęcia z logopedą i pedagogiem specjalnym.

Koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach ucznia zarówno wspierających, jak i rozwijających.

Służymy pomocą nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

Dbałość o wartościW Naszej placówce przestrzegamy
i dbamy o naważniejsze wartości.
Uczymy jak dbać o innych, ale również jak walczyć o siebie.

Celebryjemy wspólnie Święta Narodowe oraz takie, które pozwalają dzieciom zrozumieć świat i innego człowieka.

Obchodzimy m. in. Święto Niepodległości, Święto Flagi i Święto Konstytucji Narodowej oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF, Sprzątanie Świata i Dzień Aptekarza oraz wiele innych, które pokazują wartości i wagę człowieka.

Nasze zabawa i świętowanie

Nie brakuje w Naszym przedszkolu zabawy i śmiechu. Każda okazja jest dobra, aby wspólnie się bawić.

Celebrujemy urodziny każdego przedszkolaka. Obchdzimy uroczyście Dzień Babci i Dziadka, Święta Bożego Narodzenia, Pasowanie na Przedszkolaka oraz Zakończenie Przedszkola dzieci 6-letnich.

Na wspólnym pikniku Rodzinnym obchodziny Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. Grupowo organizujemy sobie dzień Kobiet i Dzień Chłopaka.

Świętujemy również Walentynki i wiele innych świąt na które mamy ochotę i sprawiają Naszym dzieciom radość.

Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma firmami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Jednak naważniejsza jest dla Nas dobra współpraca z rodzicam Naszych wychowanków. Dzięki temu możemy wspólninie lepiej zadbać
o rozwój najmłodszego pokolenia.

Funkcjonująca Rada Rodziców w przedszkolu wzbogaca corocznie Nasze działania.
Podejmowane przez rodziców własne inicjatywy są dla Nas i dzieci nieocenione.

Zaangażownie rodziców w życie przedszola daje Nam pozytywne bodźce do daleszej pracy – szukania, organizowania i tworzenia.

Budujemy w ten sposób miejsce gdzie dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele czują się swobodnie.