Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00: Przyprowadzanie dzieci do przedszkola .

8.00: Rozchodzenie się grup do swoich sal, realizacja podstawy programowej.

8.00 – 8.30: Zajęcia w grupie.

8.30: Śniadanie, czynności higieniczne.

9.00 – 12.00: Realizacja podstawy programowej.

12.00: Obiad, czynności higieniczne.

12.30 – 13.00: Realizacja postawy programowej.

13.00 – 14.30: Zajęci dodatkowe, zabawy w grupie.

14.40: Podwieczorek, czynności higieniczne.

15.00 – 17.00: Zabawy w grupach łączonych. Swobodne zabawy.