Sówki

Jesteśmy grupą 5-6 latków.

Naszą wychowawczynią jest pani Grażyna Słota.

Grupa nasza liczy 15 dzieci, w tym 6 dziewczynek i 9 chłopców. Jesteśmy śmiali i samodzielni. Pomagamy młodszym przedszkolnym kolegom poznawać Nasze przedszkole. 

Wszystkie działania wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań.

Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie tańczymy, malujemy, rysujemy i lepimy.

Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.

Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając kołysanek lub bajek.
Zajęcia przygotowywane są w oparciu o program wydawnictwa MAC.


 

Zasady „Sówek”

Odnosimy się do siebie z szacunkiem;

Grzecznie się bawimy;

Dzielimy się zabawkami;

Nie kłócimy się;

    Pomagamy sobie wzajemnie;

        Słuchamy Naszych Pań;

       Sprzątamy po sobie zabawki;

       Zawsze czekamy na swoją kolej;

Ramowy rozkład dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

13.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe.